Би Парт Консултинг

БиПарт Консултинг е българска компания, предлагаща стратегически и корпоративни консултации, консултиране по проекти, както и пълен спектър счетоводни услуги.Основен приоритет в дейността на нашата компания е предлагането на безпристрастни, лоялни и изчерпателни консултации, базиращи се на богатия ни опит в извършването на търговски операции, както и на големия ни и разнообразен брой клиенти. БеПарт Консултинг е член на  Българо-Германска Индустриално-Търговска Камара.

БиПарт Консултинг е резултат от съдружието между две много успешни в сферите си на дейност компании – БН Консулт ЕООД и Нобиле – 5 ООД. При създаването на БиПарт Консултинг ООД партньорите комбинират дългогодишния си опит и развитата партньорска мрежа, като обединяват екипите си, притежаващи специфични умения, опит и вещина в сферите си на дейност. Резултатът от това сътрудничество е предлагането на пълен пакет от услуги, позволяващи на инвеститорите да се фокусират върху основната си дейност.

Bogomil Nikolov.v1

Bogomil Nikolov

Съосновател и Изпълнителен Директор
Petar Iliev.v1

Petar Iliev

Съосновател и ръководител на Счетоводния отдел
Milan Galabov.v1

Milan Galabov

Управляващ Директор и ръководител на Финансовия отдел
Daniel Nikolov.v1

Daniel Nikolov

Управляващ Директор и ръководител на Консултантския отдел