Консултации и защита

Нобиле – 5 предлага консултации и защита в следните области:

 • изготвяне на индивидуална данъчна стратегия
   
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда
   
 • Упражняване на вътрешен финансов контрол за спазване на финансовата дисциплина в предприятието
   
 • Финансов Дю Дилиджънс – анализ на финансовите параметри и предоставяне на стратегическа информация на потенциалния инвеститор, която да потвърди предоставените данни или да даде основание за преразглеждане условията по сделката
   
 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии от органите на НАП, НОи или други институции